Rebar

Giá bán: Liên hệ

    KSVC, VIS and Hoa Phat
    Size D10 - D51
    
    Meets JIS G3112-1987 (Japan) standards.
    TCVN 1651-2008 (Vietnam); ASTM A6115 / A615M-08a (United States)