Recruitment

TUYỂN DỤNG 2018

TUYỂN CÔNG NHÂN NAM GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG TNHH JY STEEL PROESSING VIỆT NAM – vốn đầu tư 100% … Đọc thêm » “TUYỂN DỤNG 2018”

TUYỂN DỤNG 2018

TUYỂN CÔNG NHÂN NAM GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG TNHH JY STEEL PROESSING VIỆT NAM – vốn đầu tư 100% của Nhật Bản. Thuộc tập đoàn JFE – là một tập đoàn lớn về thép tại Nhật Bản. Địa chỉ: Quán Gỏi, Hưng Thịnh, Bình Giang, Hải Dương. Công ty chuyên gia công các loại thép xây dựng trong nhà xưởng. Nam, tuổi từ...
Đọc Thêm

By : 312 Views30/07/2018