NHÀ MÁY NICHIRIN GIAI ĐOẠN 4

Tổng thầu: Shimizu

Địa điểm: Khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

Nhiệm vụ: Cung cấp thép xây dựng

Khối lượng: 600 tấn

Thời gian thực hiện: Từ tháng 05 – 10/2018

Tin Liên Quan