NHÀ MÁY TOYODA GOSEI

Tổng thầu: Shimizu

Địa điểm:  KCN Tiền Hải, Thái Bình

Nhiệm vụ: Cung cấp thép và gia công thép

Khối lượng: 600 tấn

Thời gian thực hiện: Từ năm 06 – 10/2018

Tin Liên Quan