SHOP DRAWING

Khi triển khai bản vẽ Shopdrawing với cách làm cũ (AutoCad) bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi thông tin thay đổi. Công ty TNHH JY Steel Processing Việt Nam sẽ cung cấp cho bạn một dịch vụ hoàn hảo, đảm bảo các thông tin trên Bản vẽ Shopdrawing sẽ luôn luôn thống nhất và được cập nhật liên tục trong suốt quá trình thi công công trình.

Với cách thức thể hiện trực quan, sinh động trên Tekla Structures, các thông tin trên bản vẽ sẽ được truyền đạt đến các Kĩ sư giám sát một cách dễ hiểu, nhanh.

 

Hình 1.1 Shopdrawing móng

 

Hình 1.2 Mô hình 3D

Tin Liên Quan